MISE NINR

Národní ústav pro neurologický výzkum (National Institute for Neurological Research – NINR) je výzkumná platforma propojující excelentní neurologické týmy z jedenácti předních vědeckých institucí v ČR.

Cílem NINR je podpořit výzkum především neurodegenerativních onemocnění. Neurologické poruchy jsou nejčastější příčinou invalidity a druhou nejčastější příčinou úmrtí. V souvislosti se stárnutím populace také dochází k celosvětovému nárůstu výskytu neurodegenerativních chorob. Přitom podrobnosti o příčinách a rozvoji těchto chorob často nejsou dosud známé, a tak neexistuje ani jejich preventivní či kauzální terapie. Z těchto důvodů lze předpokládat, že zdravotní a ekonomický dopad neurodegenerativních onemocnění na naši společnost bude enormní. NINR tedy reaguje na aktuální trendy a potřeby a prostřednictvím integrace úsilí špičkových vědců přispěje k zmírnění negativních dopadů neurodegenerací na společnost i ekonomiku.

V NINR je zapojeno přes 250 preklinických i klinických výzkumníků, kteří se podílí na multidisciplinárním výzkumu neorodegenerace u řady neurologických onemocnění. Kromě dvou notoricky známých neurodegenerativních chorob s dramaticky narůstající prevalencí Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, se NINR věnuje i dalším neurologickým onemocněním, u nichž hraje neurodegenerace významnou roli (například neurovývojová onemocnění, epilepsie, roztroušená skleróza).

Posláním Národního ústavu pro neurologický výzkum je vyhledávání průlomových poznatků o mozku a nervovém systému a jejich využití ke snižování zátěže neurologických onemocnění a ke zlepšení kvality života postižené populace. Potenciál NINR spočívá ve sdružení významných univerzit, ústavů Akademie věd i fakultních nemocnic a jejich propojení v oblasti výzkumu, klinické péče i spolupráce s aplikační sférou a se zahraničními institucemi. Výsledkem projektu bude etablování národní vědecké autority zaměřené na problematiku neurodegenerativních onemocnění, která bude poskytovat odbornou a informační podporu orgánům veřejné moci.

Projekt Národní ústav pro neurologický výzkum (číslo projektu LX22NPO5107) je podpořen z programu EXCELES Národního plánu obnovy, který je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost, NextGeneration EU. Hlavním příjemcem a koordinátorem projektu je Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.