Jste budoucnost medicíny!

Ve spolupráci s dalšími zdravotními zařízeními v regionu i mimo něj bychom rádi zpřístupnili veřejnosti informace o příležitostech, jak se zapojit do výzkumných projektů v klinickém výzkumu, nebo jak se zapojit přímo do klinického hodnocení léčiv. Aktuálně máme spuštěnou registraci zájemců ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Registrovaný zájemce může souhlasit se zasíláním pravidelných informací o příležitostech pro účast v klinických studií a projektů klinického výzkumu, i se zasíláním novinek z klinického výzkumu.

Registrací získáte příležitost:

  1. Zapojit se jako zdravý dobrovolník do výzkumných projektů
  2. Zapojit se do klinického hodnocení léčiv – na základě Vámi vyplněného základního dotazníku Vás můžeme oslovit, pozvat na detailní vyšetření a zařadit Vás do nové studie

Databázi a její využívání budeme postupně rozšiřovat v souladu s právním rámcem a pravidly GDPR.

Jak to funguje?

Farmaceutické společnosti oslovují zdravotní zařízení po celém světě, aby mohli vyhodnotit účinnost nově vyvíjených léčiv na požadovaném vzorku světové populace. Cílem je naplnit legislativou požadované schéma testování a zjistit, jak je nové léčivo účinné a jaké má např. vedlejší účinky. Jedná se o přísně kontrolované zkoušky, které procházejí několika stupni schvalování včetně Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jedná se o standardní a jedinou cestu, kterou se uvádějí nové léky na trh tak, aby byly zajištěna jejich bezpečnost a účinnost.

Vývoj léčiv představuje velmi nákladnou a dlouhou cestu pod přísným dohledem a především se odehrává v celosvětovém měřítku. Léčivo musí být otestováno ve spolupráci s pacienty ze všech kontinentů, protože musí postihnout globální populaci a zohlednit její genetické rozlišnosti. Ve zkratce lze říci, že k uvedení nové „krabičky“ léčiva na trh je zapotřebí průměrně 8,2 let a je nutné otestovat až zapojit do hodnocení vyšší tisíce pacientů z různých zemí.

Pokud máte zájem abychom Vás s těmito příležitostmi oslovili, vyplňte dotazník a jakmile pro vás najdeme vhodnou studii, budeme vás telefonicky kontaktovat. Následně se domluvíme na informativní návštěvě.

Pro některé pacienty jsou klinická hodnocení možností, jak se dostat ke způsobům léčby, které aktuálně nejsou v klinické praxi k dispozici a mohou být na volném trhu až v řádu let.

Pokud máte zájem abychom Vás s těmito příležitostmi oslovili, vyplňte dotazník a jakmile pro vás najdeme vhodnou studii, budeme vás telefonicky kontaktovat. Následně se domluvíme na informativní návštěvě.