Národní vědecké instituty podpořené z Národního programu obnovy

Národní institut pro neurologický výzkum vznikl jako projekt v rámci programu EXCELES Národního plánu obnovy. Současně s NINR vznikly čtyři další instituce, které jsou financovány z „Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES“, který je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a
odolnost – Next generation EU.

Číslo projektu: LX22NPO5107
Řídicí orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU v rámci Národního plánu obnovy