Výzkum neurodegenerace v rámci poruch hybnosti

Doc. MUDr. Petr Dušek, Ph.D.

Petr Dušek pracuje v extrapyramidovém centru neurologické kliniky a na radiodiagnostické klinice VFN a 1.LF UK. V letech 2013 -2016 působil jako výzkumný pracovník na klinice neuroradiologie v Göttingen a v Max-Delbrück centru v Berlíně. Je jedním ze zakládajících členů Neuropsychiatrického fóra, v rámci kterého spolupořádal několik odborných konferencí zaměřených na edukaci a mezioborovou spolupráci v rámci neurovědních disciplín.
Mezi výzkumná témata, kterými se zabývá, patří vztah mezi akumulací kovů v nervovém systému a rozvojem neurodegenerativních nemocí a dále diagnostika a ovlivnění prodromálního stádia Parkinsonovy nemoci. V současné době koordinuje longitudinální studii s pacienty s nově diagnostikovanou a prodromální Parkinsonovou nemocí zaměřenou na hledání faktorů ovlivňujících průběh nemoci.

Co děláme?

Zabýváme se poruchami hybnosti, tedy movement disorders. Tou nejčastější je veřejnosti dobře známá Parkinsonova nemoc, v ordinacích specialistů tvoří až 80 % všech pacientů. Dále výzkum probíhá i u těch vzácnějších onemocněních, ať už genetických nebo sporadických, které pojí to, že pacienty trápí porucha hybnosti. Počet známých geneticky způsobených onemocnění je obrovský a neustále narůstá…

Náš cíl

Komplexně zlepšit diagnostiku a porozumění těmto chorobám, a především umět onemocnění léčit. V současné době umíme pacienta, kterému hrozí Parkinsonova nemoc, diagnostikovat, ale už ne rozvoji nemoci zabránit. A to chceme změnit. Tedy přispět tomu, abychom uměli nemoc diagnostikovat, ještě než se projeví. Chceme přijít na to, které ukazatele jsou nejcitlivější, jak nejlépe, nejrychleji, nejkvalitněji a nejlevněji a bezbolestně nemoc odhalit a předejít jí.