Výzkum společných mechanismů neurodegenerativních a neurovývojových onemocnění

prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

Po absolvování 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil Přemysl Jiruška dále na této fakultě na Klinice dětské neurologie na Ústavu fyziologie. Po obhajobě dizertační práce se věnoval sedm let výzkumu ve skupině profesora Jefferyse na University of Birmingham. V současnosti pracuje jako vědecký pracovník ve Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR. Od samého počátku vědecké kariéry se zaměřuje na výzkum mechanizmů, které jsou odpovědné za vznik epileptických záchvatů. Své zkušenosti nyní zúročuje jako vedoucí III. pilíře Národního ústavu pro neurologický výzkum.

Zaměřujeme se na nejvýznamnější neurovývojová onemocnění. Jde o onemocnění mozku, která vznikají na podkladě vrozených mutací v genech, pozorujeme je tedy už od raného dětství. Jde například o tuberózní sklerózu nebo epilepsii Jakou úlohu hrají mechanismy, které mají neurovývojová onemocnění a neurodegenerace společné? Co mutace v mikrotubulech skutečně v mozku dělá a které buňky jsou za to zodpovědné? Jakým způsobem by bylo možné ovlivnit mutaci nebo špatnou signalizaci v buňkách?