Výzkum neurodegenerace v souvislosti s kognitivními poruchami

prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., FEAN

Irena Rektorová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Vědecko-akademickou hodnost profesorky neurologie získala na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně a je mezinárodně uznávanou a respektovanou neuroložkou a vědkyní se specializací v oblasti movement disorders, kognitivní neurologie, neinvazivní mozkové stimulace a strukturálních a funkčních zobrazovacích metod. V současnosti vede ICRC, tedy Mezinárodní centrum klinického výzkumu, které je společným pracovištěm FNUSA a LF MU, působí také jako vedoucí výzkumné skupiny ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC Masarykovy univerzity a jako neuroložka a vedoucí Centra pro abnormální pohyby a parkinsonismus na I. neurologické klinice FNUSA a LF MU. Získala řadu ocenění, například Cenu rektora MU za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu nebo Cenu MUNI Scientist 2021. Časopis Forbes ji zařadil mezi Top české vědkyně roku 2023.

Zabýváme se výzkumem nejčastějších typů demence, tedy Alzheimerovou chorobou a demencemi s Lewyho tělísky, mezi které patří i Parkinsonova nemoc.

Zkoumáme především biomarkery těchto nemocí, tedy jeho měřitelné indikátory. Dokážeme říct, jestli má člověk předpoklad k určitému typu demence, ještě než nemoc skutečně propukne. A teď se chceme podílet na uvedení nové diagnostiky do praxe.

Diagnostika Alzheimerovy nemoci

Primárně se zabýváme výzkumem diagnostiky Alzheimerovy nemoci z krevní plazmy a ze slz. Jde o nový, ale velmi cenný zdroj, který je plný proteinů a genetického materiálu, tedy je plný biomarkerů a dá se z něj mnoho zjistit. V současnosti se provádí diagnostika biomarkerů amiloidovým PET screenem na nukleární medicíně nebo tripletem z mozkomíšního moku, my se však snažíme o to, aby byla v ordinacích dostupná i diagnostika z krve a slz pacienta.